Beheerbranden

Als natuurbeheerder wilt u uw beheer uitvoeren met een zo min mogelijke impact op flora, fauna maar bijvoorbeeld ook de bodemstructuur. Beheerbranden is een maatregel op verschillende manieren toegepast kan worden om uw doelen te bereiken.

Natuurbeheer door afbranden

Door onder de juiste omstandigheden te branden kunnen we de impact aan uw bodemstructuur minimaliseren, iets wat bijvoorbeeld bij plaggen of klepelen onmogelijk is. Daarnaast brengen we zo min mogelijk zwaar materieel uw terrein in, aangezien we het branden met de hand uitvoeren.

Beheersdoelen

U kunt verschillende beheersdoelen hebben. Beheerbranden kan u helpen deze doelen te behalen. Als het doel duidelijk is, kunnen wij onze werkwijze hierop aanpassen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen met een minimale impact op de flora en fauna.

Onderstaand enkele voorbeelden

  • Verjongen van heide
  • Tegengaan van vergrassing
  • Opschonen van ongewenste vegetatie
  • Bestrijding van invasieve soorten
  • Natuurbrand risico reductie

Beheerbranden op kleine en grote schaal

Beheerbranden kunnen plaatsvinden op zowel kleine als grote schaal. Branden kan al vanaf een halve hectare. Het maximale aantal hectare is afhankelijk van de situatie en uw beheerdoel. Veelal wordt er een oppervlakte tussen de 1 en 2 hectare gebrand. Maar ook beheerbranden op grotere schaal is mogelijk.

Vrijblijvend meer informatie?

Wilt u meer weten over beheerbranden? Weet u bijvoorbeeld niet of uw gebied hiervoor geschikt is of wilt u samen kijken wat de mogelijkheden zijn. Neem dan contact met ons op.

Onze werkwijze

Oriënterend gesprek

Tijdens een vrijblijvend oriënterend gesprek maken we nader kennis en bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn bij het door u gewenste beheersdoel en brandlocatie.

Locatie schouw

Tijdens de schouw bekijken we samen met u de beoogde brandlocatie om te zien op welke wijze uw beheersdoel op een effectieve en veilige manier uitgevoerd kan worden.

Opstellen brandplan

In het brandplan omschrijven we het beheersdoel en de brandlocatie, leggen we de veiligheidsaspecten vast en nemen we een logistiek plan op.

Beheerbrand

Zodra de omstandigheden geschikt zijn gaan we over tot het uitvoeren van de beheerbrand. Op dat moment bespreken we met de betrokken partijen de praktische kant van de beheerbrand en voeren we deze uit.

Nazorg/nacontrole

Na afloop wordt het gebied gecontroleerd en indien er geen risico’s meer zijn voor de omgeving dragen wij het gebied weer aan u over. Bij een risicovol gebied kunnen wij een extra nacontrole uitvoeren of u begeleiden zodat u dit zelf kunt uitvoeren.